Hlášení poruch
775 966 804
email
posta@vs.bechynsko.cz

Vodárenské sdružení Bechyňsko

Parkány 548, Bechyně

areál čistírny odpadních vod Bechyně

PROVOZNÍ DOBA:
Po   7 – 11   12 – 15 hod
Út   7 – 11   12 – 15 hod
St   7 – 11   12 – 16 hod
Čt   7 – 11   12 – 15 hod
Pá   7 – 11   12 – 13 hod

Název firmy: Vodárenské sdružení Bechyňsko
IČO: 65972104

DIČ: CZ65972104
Sídlo: Parkány 548, 391 65 Bechyně
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku sdružení: 7.11.1996
Předmět činnosti sdružení: výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele, odvádění a čištění odpadních vod a ostatní činnosti s tím související, např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, opravy a údržba

Registr smluv: Vodárenské sdružení Bechyňsko je právnickou osobou, v níž mají účast pouze obce, které nevykonávají rozšířenou působnost. Z tohoto důvodu se na smlouvy, uzavírané Vodárenským sdružením Bechyňsko, nevztahuje povinnost uveřejnit je prostřednictvím registru smluv.

Vodárenské sdružení Bechyňsko je zapsáno ve spolkovém rejstříku, spisová značka L6353, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

stanovy-uplne-zneni-2007-10-15

Valná hromada

Valnou hromadu tvoří zástupci obcí pověření obecním zastupitelstvem. Každý člen valné hromady má 1 hlas.

Bechyně jmenuje                    3 členy
Sudoměřice u Bechyně          1 člena
Hodětín                                    1 člena
Březnice u Bechyně                1 člena
Haškovcova Lhota                  1 člena
Černýšovice                             1 člena
Radětice                                   1 člena

Členové valné hromady jsou:
Mgr. Štěpán Ondřich, starosta města Bechyně
Ing. Pavel Houdek, zastupitel města Bechyně
Mgr. Jan Pazourek, zastupitel města Bechyně
pan Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně
pan Miroslav Dopita, zastupitel obce Hodětín
pan Radek Douda, místostarosta obce Haškovcova Lhota
pan Martin Roman, zastupitel obce Březnice
Mgr. Iveta Gajdová, místostarostka obce Černýšovice
pan František Radvan, starosta obce Radětice


Jednatelé sdružení

Valná hromada volí 3 jednatele sdružení, kteří řídí činnost sdružení a zastupují sdružení navenek. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech sdružení, které nejsou vyhrazeny valné hromadě.
Jednatelé sdružení jsou:
   Mgr. Štěpán Ondřich, starosta města Bechyně
   Ing. Pavel Houdek, zastupitel města Bechyně
   pan Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně

Ředitel sdružení

Ředitel se řídí pokyny valné hromady a plní valnou hromadou uložené úkoly.
Jedná jménem sdružení.
Ředitelkou byla jmenována: Ing. Zdenka Sosnová

Členské obce

Město Bechyně           
Obec Sudoměřice u Bechyně        
Obec Hodětín     
Obec Březnice u Bechyně
       
Obec Haškovcova Lhota     
Obec Černýšovice
Obec Radětice                             

Havárie a poruchy – více

Vodné a stočné – více

Zákaznický účet – více

Aktuality

Informace

Zákaznický účet

Přihlásit se můžete kliknutím na tlačítko „Zákaznický účet“ a zadáním přihlašovacího jména a hesla. Pokud se na přihlašovací obrazovce objeví…
Informace

Vodné a stočné 2024

Cena pro vodné           Bechyňsko                        pohyblivá složka          ve výši   61,65 Kč/m3 + 12% DPH = 69,05 Kč/m3 pevná složka:        kategorie A: …

Informace pro odběratele

Vodné a stočné cena

Cena pro vodné Bechyňsko

pohyblivá složka ve výši  61,65 Kč/m3 + 12% DPH = 69,05 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                   420,- Kč/rok  + 12%DPH =      470,40 Kč/rok

kategorie B:               2 253,- Kč/rok  + 12%DPH =   2 523,36 Kč/rok

kategorie C:               6 164,- Kč/rok  + 12%DPH =   6 903,68 Kč/rok

kategorie D:             13 717,- Kč/rok  + 12%DPH = 15 363,04 Kč/rok

Cena pro stočné 

Bechyně a Zářečí

pohyblivá složka ve výši  47,70 Kč/m3 + 12%DPH = 53,42 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                   280,- Kč/rok + 12%DPH =       313,60 Kč/rok

kategorie B:                1 510,- Kč/rok + 12%DPH =    1 691,20 Kč/rok

kategorie C:               4 109,- Kč/rok + 12%DPH =    4 602,08 Kč/rok

kategorie D:               9 011,- Kč/rok + 12%DPH =  10 092,32 Kč/rok

Hvožďany, Senožaty, Lišky

pohyblivá složka ve výši  21,47 Kč/m3 + 12%DPH = 24,05 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                   130,- Kč/rok  + 12%DPH =  145,60 Kč/rok

kategorie B:                   749,- Kč/rok  + 12%DPH =  838,88 Kč/rok

Sudoměřice, Bechyňská Smoleč

pohyblivá složka ve výši  10,85 Kč/m3 + 12%DPH = 12,15 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                    36,- Kč/rok + 12%DPH =   40,32 Kč/rok

kategorie B:                  190,- Kč/rok + 12%DPH = 212,80 Kč/rok

Radětice

pohyblivá složka ve výši  37,78 Kč/m3 + 12%DPH = 42,31 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                   26,- Kč/rok + 12%DPH =   29,12 Kč/rok

kategorie B:                  135,- Kč/rok + 12%DPH = 151,20 Kč/rok

Březnice

pohyblivá složka ve výši  5,25 Kč/m3 + 12%DPH = 5,88 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                   26,- Kč/rok + 12%DPH =   29,12 Kč/rok

kategorie A: do normové hodnoty průtoku vodoměru Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)  včetně

kategorie B: do normové hodnoty průtoku vodoměru Qn 6 (Q3=10; průměr 30)  včetně

kategorie C: do normové hodnoty průtoku vodoměru Qn 10 (Q3=16)  včetně

kategorie D: normové hodnoty průtoku vodoměru Qn 15 (Q3=25) a vyšší

Valná hromada Vodárenského sdružení Bechyňsko schválila ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2024. Ke schváleným cenám bez DPH je připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty. Úhrada pevné složky vodného a stočného je stanovena na základě kapacity vodoměru. V ceníku je uvedeno značení vodoměrů dle staré a nové technické normy (ČSN EN 14154-1).

Výpočet množství srážkové vody od 1.1.2022

Oznámení o změně výpočtu srážkových vod od 1.1.2022

Od 1.1.2022 bude pro výpočet množství odváděných srážkových vod použit dlouhodobý srážkový normál pro oblast Bechyně dle WMO za období 1991/2020  tj. 601,3 mm/rok. Tato hodnota bude používána pro období 1.1.2022 – 31.12.2051.

Vyhláška č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích,  v příloze č.16 upravuje výpočet odváděných srážkových vod do kanalizace bez měření:

Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosince 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál vdaném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.

Vodné a stočné 2023

Cena pro vodné

Bechyňsko

pohyblivá složka          ve výši   57,46 Kč/m3 + 10% DPH = 63,21 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                                420,- Kč/rok  + 10%DPH =      462,00 Kč/rok

kategorie B:                             2 253,- Kč/rok  + 10%DPH =   2 478,30 Kč/rok

kategorie C:                             6 164,- Kč/rok  + 10%DPH =   6 780,40 Kč/rok

kategorie D:                           13 717,- Kč/rok  + 10%DPH = 15 088,70 Kč/rok

Cena pro stočné 

            Bechyně a Zářečí

pohyblivá složka            ve výši   43,76 Kč/m3 + 10%DPH = 48,14 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                                   280,- Kč/rok + 10%DPH =        308,00 Kč/rok

kategorie B:                                1 510,- Kč/rok + 10%DPH =    1 661,00 Kč/rok

kategorie C:                                4 109,- Kč/rok + 10%DPH =    4 519,90 Kč/rok

kategorie D:                                9 011,- Kč/rok + 10%DPH =    9 912,10 Kč/rok

 Hvožďany, Senožaty, Lišky

pohyblivá složka            ve výši   19,52 Kč/m3 + 10%DPH = 21,47 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                                   130,- Kč/rok  + 10%DPH =  143,00 Kč/rok

kategorie B:                                   749,- Kč/rok  + 10%DPH =  823,90 Kč/rok

Sudoměřice, Bechyňská Smoleč

pohyblivá složka            ve výši      7,21 Kč/m3 + 10%DPH = 7,93 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                              36,- Kč/rok + 10%DPH =   39,60 Kč/rok

kategorie B:                            190,- Kč/rok + 10%DPH = 209,00 Kč/rok

Radětice

pohyblivá složka            ve výši      34,47 Kč/m3 + 10%DPH = 37,92 Kč/m3

pevná složka:

kategorie A:                              26,- Kč/rok + 10%DPH =   28,60 Kč/rok

kategorie B:                            135,- Kč/rok + 10%DPH = 148,50 Kč/rok

kategorie A: do normové hodnoty průtoku vodoměru Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)  včetně

kategorie B: do normové hodnoty průtoku vodoměru Qn 6 (Q3=10; průměr 30)  včetně

kategorie C: do normové hodnoty průtoku vodoměru Qn 10 (Q3=16; průměr 40)  včetně

kategorie D: normové hodnoty průtoku vodoměru Qn 15 (Q3=25; průměr 50,80,100) a vyšší

Valná hromada Vodárenského sdružení Bechyňsko schválila ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2023. Ke schváleným cenám bez DPH je připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty. Úhrada pevné složky vodného a stočného je stanovena na základě kapacity vodoměru. V ceníku je uvedeno značení vodoměrů dle staré a nové technické normy (ČSN EN 14154-1).

Veřejné zakázky

Fotogalerie

Kontaktní informace

By loading this map, you agree to the privacy policy of OpenStreetMap Foundation.

Parkány 548, 39165 Bechyně

IČ: 65972104
DIČ: CZ65972104

Www:   vs.bechynsko.cz
E-mail: posta@vs.bechynsko.cz
ID DS:  mv7mg66

Bankovní spojení:

35-702053369/0800                                    702053369/0800

Vodárenské sdružení Bechyňsko je zapsáno ve spolkovém rejstříku, spisová značka L6353, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

hlášení poruch:        tel. 775 966 804

smlouvy s odběrateli, evidence vodoměrů, fakturace vodného a stočného:                              

Zdeňka Prášková                  tel. 381 212 824         smlouvy@vs.bechynsko.cz

Dana Škopanová                  tel. 381 212 824         evidence@vs.bechynsko.cz

mistr stavebně montážní činnosti:

Martin Roman                      tel. 775 966 803         roman@vs.bechynsko.cz

mistr provozu:

Jan Dvořák                          tel. 605 576 917          dvorak@vs.bechynsko.cz

technik:

Jaromír Buneš                      tel. 737 367 466          technik@vs.bechynsko.cz

Mgr. Iveta Gajdová               tel. 737 850 624          gajdova@vs.bechynsko.cz

sklad, GIS:

Romana Šatrová                   tel. 381 211 345          satrova@vs.bechynsko.cz

účetní:

Radka Zelenková                 tel. 381 212 822          zelenkova@vs.bechynsko.cz

ekonomka:

Ing. Petra Hubková               tel. 702 078 877          hubkova@vs.bechynsko.cz

ředitelka:

Ing. Zdenka Sosnová             tel. 381 211 345          sosnova@vs.bechynsko.cz